Oferta Biura skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich firm ze wszystkich rodzajów działalności i różnej formie prawnej. W zakresie działalności naszej firmy nasze Biuro świadczy następujące usługi:

KSIĘGOWOŚĆ

 • pomoc przy założeniu działalności,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
 • opracowywaniu wniosków kredytowych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.

Obsługa Kadrowo – Płacowa

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • przygotowanie świadectw pracy
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Tel: +48 660 433 540

Adres:

ul. Małachowskiego 8/110
05-270 Marki

Email:

biuro@saldoksiegowosc.waw.pl

Telefon:

+48 660 433 540